Cieszyński portal sportowy - skat

Konsultacje
2023

Konsultacje 2023

2023

Projekt uchwały  w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi

Konsulatacje z mieszkańcami Cieszyna

 

Projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z mieszkańcami Cieszyna

menu